Báo Giá

 Bảng báo giá cập nhật 10/2019

Báo giá in Card Visit:

Báo giá in Catalogue

Báo giá in Tờ rơi tờ gấp:

Báo giá in Phong bì 12 x 22 cm:

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ 12X22cm – Off80 gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 80 gsmKích thước: 12 x 22cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.150

1.500

1.850

2.090

1.000

660

830

995

1.110

2.000

490

575

660

720

3.000

440

500

560

605

4.000

410

460

510

550

5.000

395

440

480

512

6.000

385

420

460

490

7.000

378

410

446

470

8.000

370

405

435

460

9.000

368

398

426

450

10.000

365

392

420

445

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ 12X22cm – Off100 gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 100 gsmKích thước: 12 x 22cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.220

1.570

1.920

2.160

1.000

708

877

1.046

1.160

2.000

536

622

708

767

3.000

483

544

606

650

4.000

456

505

555

590

5.000

440

482

524

556

6.000

430

467

504

533

7.000

420

455

490

516

8.000

416

447

479

503

9.000

410

440

470

495

10.000

408

435

463

486

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ 12X22cm – Off120 gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 120 gsmKích thước: 12 x 22cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.282

1.630

1.980

2.220

1.000

760

928

1.097

1.212

2.000

583

669

755

814

3.000

528

590

652

695

4.000

500

550

600

636

5.000

485

527

570

600

6.000

473

511

550

577

7.000

465

500

534

560

8.000

459

490

522

547

9.000

455

485

514

537

10.000

451

480

507

530

 


PHONG BÌ A5:

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 – 17x23cm – off100gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 100 gsmKích thước: 17 x 23cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.310

1.660

2.000

2.250

1.000

820

992

1.165

1.280

2.000

665

764

863

936

3.000

615

688

763

820

4.000

587

650

713

763

5.000

570

627

683

728

6.000

560

612

663

705

7.000

555

600

650

689

8.000

548

595

638

676

9.000

544

587

630

667

10.000

540

582

623

659

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 – 17x23cm – off120gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 120 gsmKích thước: 17 x 23cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.388

1.735

2.088

2.320

1.000

890

1.065

1.234

1.352

2.000

732

830

930

1.000

3.000

679

754

830

887

4.000

653

716

779

829

5.000

637

693

749

794

6.000

625

677

728

770

7.000

619

666

714

754

8.000

613

658

703

741

9.000

609

652

695

732

10.000

605

646

688

724

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 – 17x23cm – off140gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 140 gsmKích thước: 17 x 23cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

1.480

1.830

2.180

2.415

1.000

970

1.142

1.315

1.430

2.000

808

908

1.000

1.080

3.000

754

829

905

962

4.000

727

790

853

903

5.000

711

767

823

868

6.000

700

750

802

844

7.000

692

740

788

827

8.000

686

732

777

815

9.000

682

725

768

805

10.000

678

720

760

797

 


PHONG BÌ A4:

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 – 25x34cm – off120gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 120 gsmKích thước: 25 x 34cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

2.020

2.470

2.915

3.365

1.000

1.390

1.610

1.828

2.047

2.000

1.190

1.317

1.444

1.570

3.000

1.125

1.220

1.316

1.411

4.000

1.090

1.170

1.250

1.332

5.000

1.070

1.142

1.213

1.284

6.000

1.058

1.123

1.187

1.252

7.000

1.049

1.109

1.170

1.229

8.000

1.041

1.098

1.155

1.212

9.000

1.036

1.090

1.145

1.199

10.000

1.032

1.085

1.136

1.188

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 – 25x34cm – off140gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 140 gsmKích thước: 25 x 34cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

2.200

2.650

3.098

3.550

1.000

1.550

1.768

1.988

2.207

2.000

1.343

1.470

1.596

1.723

3.000

1.274

1.370

1.465

1.561

4.000

1.240

1.320

1.400

1.480

5.000

1.219

1.290

1.360

1.432

6.000

1.206

1.270

1.335

1.400

7.000

1.196

1.256

1.316

1.377

8.000

1.188

1.245

1.302

1.359

9.000

1.183

1.237

1.290

1.346

10.000

1.178

1.230

1.283

1.335

 


 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 – 25x34cm – off200gsm

Thông số sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

1 màu

Đơn giá

2 màu

Đơn giá

3 màu

Đơn giá

4 màu

Giấy Offset 200 gsmKích thước: 25 x 34cm

Thiết kế miễn phí

Giao hàng 3 – 5 ngày

(Giá chưa có VAT)

500

2.720

3.166

3.614

4.060

1.000

2.006

2.225

2.444

2.664

2.000

1.779

1.905

2.030

2.158

3.000

1.703

1.799

1.894

1.990

4.000

1.665

1.746

1.826

1.906

5.000

1.643

1.714

1.784

1.855

6.000

1.628

1.692

1.757

1.822

7.000

1.617

1.677

1.737

1.798

8.000

1.609

1.666

1.723

1.780

9.000

1.602

1.657

1.711

1.766

10.000

1.597

1.650

1.702

1.754

 


 

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM SL Đ.GIÁ In 1 màu Đ.GIÁ In 2 màu Đ.GIÁ In 3 màu Đ.GIÁ In 4 màu
Hóa Đơn A5 – Giấy Bãi Bằng – 58mgrKích thước: 14.8 x 20.8cm

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 11.000đ 14.200đ 17.400đ 20.600đ
100 9350đ 11.300đ 13.250đ 15.200đ
200 8580đ 9.880đ 11.180đ 12.480đ
300 8250đ 9.350đ 10.045đ 11.145đ
400 8000đ 8.950đ 9.900đ 10.850đ
500 7150đ 8.050đ 8.950đ 9.850đ
Hóa đơn 2 liên A5 – Giấy CarbonKích thước: 14.8 x 20.8cm

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 18.260đ 21.460đ 24.660đ 27.860đ
100 16.500đ 18.450đ 20.400đ 22.350đ
200 15.500đ 16.800đ 18.100đ 19.400đ
300 15.250đ 16.350đ 17.450đ 18.550đ
400 15.000đ 15.950đ 16.900đ 17.850đ
500 14.800đ 15.700đ 16.600đ 17.500đ
Hóa đơn 3 liên A5 – Giấy CarbonKích thước: 14.8 x 20.8cm

Có số nhảy + 1200đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 26.400đ 30.100đ 33.800đ 37.500đ
100 24.200đ 26.500đ 28.800đ 31.100đ
200 23.000đ 24.600đ 26.200đ 27.800đ
300 22.700đ 24.050đ 25.400đ 26.750đ
400 22.000đ 23.280đ 24.560đ 25.840đ
500 21.400đ 22.600đ 23.800đ 25.000đ

 


 

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG Đ.GIÁ In 1 màu Đ.GIÁ In 2 màu Đ.GIÁ In 3 màu Đ.GIÁ In 4 màu
Hóa đơn A4 – Giấy Bãi Bằng – 58mgrKích thước: 20.8 x 29.7cm

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 18.700đ 22.650đ 26.600đ 30.550đ
100 17.000đ 19.600đ 22.200đ 24.800đ
200 16.000đ 17.600đ 19.200đ 20.800đ
300 15.400đ 16.780đ 18.160đ 19.540đ
400 15.290đ 16.650đ 18.010đ 19.370đ
500 15.150đ 16.450đ 17.750đ 19.050đ
Hóa đơn 2 liên A4 – Giấy CarbonKích thước: 20.8 x 29.7cm

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 33.000đ 36.950đ 40.900đ 44.850đ
100 31.900đ 34.500đ 37.100đ 39.700đ
200 30.700đ 32.300đ 33.900đ 35.500đ
300 30.150đ 31.530đ 32.910đ 34.290đ
400 29.900đ 31.260đ 32.620đ 33.980đ
500 29.500đ 30.800đ 32.100đ 33.400đ
Hóa đơn 3 liên A4 – Giấy CarbonKích thước: 20.8 x 29.7cm

Có số nhảy + 1200đ/quyển

Thời gian giao hàng 4 – 6 ngày

50 46.860đ 51.260đ 55.660đ 60.060đ
100 44.650đ 47.650đ 50.650đ 53.650đ
200 42.900đ 45.100đ 47.300đ 49.500đ
300 42.350đ 44.310đ 46.270đ 48.230đ
400 41.800đ 43.700đ 45.600đ 47.500đ
500 41.600đ 43.450đ 45.300đ 47.150đ


 

KẸP FILE  – IN 1 MẶT – GIẤY C250

SỐ LƯỢNG

KHÔNG

CÁN NILON

CÁN NILON BÓNG

CÁN NILON MỜ

Kẹp File – Giấy Couche C250Kích thước mở: 31 x 44 cm

Kích thước gấp: 31 x 22 cm

500 5.740 6.824 6.977
1.000 3.911 4.679 4.810
2.000 3.069 3.860 3.982
3.000 2.786 3.541 3.660
4.000 2.643 3.378 3.496
5.000 2.561 3.286 3.403
6.000 2.509 3.227 3.343
7.000 2.468 3.180 3.296
8.000 2.447 3.156 3.272
9.000 2.423 3.129 3.245
10.000 2.404 3.108 3.223

 


 

KẸP FILE  – IN 2 MẶT – GIẤY C250

SỐ LƯỢNG

KHÔNG

CÁN NILON

CÁN NILON BÓNG

CÁN NILON MỜ

Kẹp File – Giấy Couche C250Kích thước mở: 31 x 44 cm

Kích thước gấp: 31 x 22 cm

500 8.147 8.952 9.105
1.000 5.018 5.705 5.836
2.000 3.876 4.518 4.640
3.000 3.426 4.052 4.174
4.000 3.178 3.797 3.915
5.000 3.040 3.655 3.772
6.000 3.9532 3.564 3.687
7.000 2.881 3.492 3.607
8.000 2.850 3.458 3.575
9.000 2.808 3.415 3.531
10.000 2.775 3.381 3.497

 


 

KẸP FILE  – IN 1 MẶT – GIẤY C300

SỐ LƯỢNG

KHÔNG

CÁN NILON

CÁN NILON BÓNG

CÁN NILON MỜ

Kẹp File – Giấy Couche C300Kích thước mở: 31 x 44 cm

Kích thước gấp: 31 x 22 cm

500 6.197 7.304 7.455
1.000 4.319 5.086 5.217
2.000 3.450 4.241 4.363
3.000 3.180 3.935 4.055
4.000 3.027 3.765 3.881
5.000 2.940 3.665 3.782
6.000 2.883 3.601 3.718
7.000 2.839 3.552 3.668
8.000 2.816 3.526 3.642
9.000 2.791 3.497 3.613
10.000 2.771 3.474 3.589

 


 

KẸP FILE  – IN 2 MẶT – GIẤY C300

SỐ LƯỢNG

KHÔNG

CÁN NILON

CÁN NILON BÓNG

CÁN NILON MỜ

Kẹp File – Giấy Couche C300Kích thước mở: 31 x 44 cm

Kích thước gấp: 31 x 22 cm

500 8.625 9.430 9.583
1.000 5.426 6.112 6.243
2.000 4.257 4.899 5.021
3.000 3.798 4.425 4.544
4.000 3.545 4.165 4.283
5.000 3.405 4.020 4.137
6.000 3.315 3.927 4.044
7.000 3.243 3.853 3.969
8.000 3.211 3.819 3.935
9.000 3.169 3.776 3.891
10.000 3.135 3.741 3.856

 


 

CARD VISIT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches – Giấy chuyên dùng in cardĐịnh lượng giấy: C300 gr nhập ngoại

Kích thước: 5.4×9 cm.

THIẾT KẾ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Cán nilon mờ 2 mặt.

Mỗi hộp gồm 100 Card.

Hộp nhựa mika cứng trong suốt

MIỄN PHÍ trả hàng cho tất cả các đơn hàng trong nội thành Hà Nội.

Thời gian trả hàng trong 3 ngày kể từ khi duyệt market.

Bo góc < 10 hộp cộng thêm  20.000đ/hộp

Bo góc > 11 hộp công thêm  15.000đ/hộp

Khoan lỗ < 10 hộp cộng thêm 20.000đ/hộp

Khoan lỗ > 10 hộp cộng thêm 15.000đ/hộp

Giá in card dùng chung cho in mác quần áo có kích thước bằng hoặc nhỏ hơn card visit

Giá chưa bao gồm VAT 10%

2 hộp/ nội dung

85.000

170.000

3 hộp/ nội dung

63.000

189.000

4 hộp/ nội dung

53.000

212.000

5 hộp/ nội dung

45.000

225.000

10 hộp/ nội dung

35.000

350.000

15 hộp/ nội dung

32.000

480.000

20 hộp/ nội dung

30.000

600.000

30 hộp/ nội dung

29.000

870.000

40 hộp/ nội dung

27.000

1.080.000

50 hộp/ nội dung

26.000

1.300.000

100 hộp/ nội dung

24.000

2.400.000

 


 

KẸP FILE – GIẤY C250 – IN 1 MẶT

SL

ĐƠN GIÁ

KHÔNG CÁN

ĐƠN GIÁ

CÁN BÓNG 1 MẶT

ĐƠN GIÁ

CÁN MỜ

1 MẶT

Kẹp File – Giấy Couche C250Kích thước mở: 31 x 44 cm

Kích thước gấp: 31 x 22 cm

500

5.360

5.960

6.070

1.000

3.660

4.257

4.370

2.000

2.880

3.478

3.592

3.000

2.626

3.223

3.336

4.000

2.500

3.097

3.210

5.000

2.425

3.024

3.138

6.000

2.360

2.959

3.073

7.000

2.358

2.955

3.069

8.000

2.330

2.928

3.042

9.000

2.315

2.912

3.025

10.000

2.300

2.895

3.000


 

KẸP FILE – GIẤY C250 – IN 2 MẶT

SL

ĐƠN GIÁ

KHÔNG CÁN

ĐƠN GIÁ

CÁN BÓNG 1 MẶT

ĐƠN GIÁ

CÁN MỜ

1 MẶT

Chất liệu giấy: CouchesĐịnh lượng giấy: C250 gr

Kích thước mở ra: 31 x 44 cm

Kích thước gập vào: 22 x 31 cm

Thiết kế hoàn toàn miễn phí

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

7.493

8.090

8.200

1.000

4.823

5.420

5.534

2.000

3.584

4.180

4.295

3.000

3.170

3.769

3.880

4.000

2.965

3.562

3.676

5.000

2.840

3.438

3.550

6.000

2.759

3.356

3.470

7.000

2.700

3.297

3.410

8.000

2.655

3.252

3.366

9.000

2.620

3.218

3.332

10.000

2.593

3.190

3.304

 


 

KẸP FILE – GIẤY C300 – IN 1 MẶT

SL

ĐƠN GIÁ

KHÔNG CÁN

ĐƠN GIÁ

CÁN BÓNG 1 MẶT

ĐƠN GIÁ

CÁN MỜ

1 MẶT

Chất liệu giấy: CouchesĐịnh lượng giấy: C300

Kích thước mở ra: 31 x 44 cm

Kích thước gập vào: 22 x 31 cm

Thiết kế hoàn toàn miễn phí

500

5.698

6.295

6.400

1.000

3.965

4.562

4.675

2.000

3.172

3.769

3.885

3.000

2.912

3.509

3.622

4.000

2.784

3.380

3.495

5.000

2.710

3.307

3.420

6.000

2.644

3.240

3.355

7.000

2.639

3.235

3.350

8.000

2.610

3.208

3.322

9.000

2.595

3.190

3.305

10.000

2.575

3.175

3.288

 


 

KẸP FILE – GIẤY C300 – IN 2 MẶT

SL

ĐƠN GIÁ

KHÔNG CÁN

ĐƠN GIÁ

CÁN BÓNG 1 MẶT

ĐƠN GIÁ

CÁN MỜ

1 MẶT

Chất liệu giấy: CouchesĐịnh lượng giấy: C300 gr.

Kích thước mở ra: 31 x 44 cm.

Kích thước gập vào: 22 x 31 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

7.935

8.530

8.646

1.000

5.183

5.780

5.894

2.000

3.903

4.500

4.613

3.000

3.476

4.073

4.187

4.000

3.263

3.860

3.973

5.000

3.134

3.732

3.845

6.000

3.049

3.646

3.760

7.000

2.988

3.585

3.699

8.000

2.942

3.540

3.653

9.000

2.907

3.504

3.618

10.000

2.878

3.475

3.589


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0981567588